صنعت گاز از آغاز تا امروز


دكتر شمسا در كنار اولين مديرعامل شركت ملي گاز ايراندر اسفندماه سال 1344 سياستهاي شركت ملي نفت ايران موجبات فني و اقتصادي را براي مهاركردن گازهاي همراه و جمع آوري و پالايش انتقال و فروش آنها فراهم آورد و بهمين منظور استفاده بهينه از گاز طبيعي كه همراه با استخراج نفت سوزانيده ميشد و مقدار متنابهي از ثروت ملي به هدر ميرفت موجب تاسيس شركت ملي گاز ايران گرديد.
در اسفندماه سال مذكور و عملاً از فروردين ماه سال 1345 شركت ملي گاز با 10 نفر پرسنل كه از شركت ملي نفت منتقل شده بودند در يك ساختمان دولتي واقع در تقاطع خيابان وليعصر و زرتشت تهران اسكان داده شد.
اولين مدير عامل شركت ملي گاز گه از شركت ملي نفت منتقل گرديده بود آقاي مهندس هوشنگ فرخان بود كه مدت يكسال و اندي عهده دار مديرعاملي شركت را بعهده داشتند و در سال 1346 آقاي مهندس ابراهيم سلجوقي دومين مديرعامل شركت ملي گاز انتخاب شدند كه تا پايان سال عهده دار اين سمت شده كه با آمدن آقاي مهندس تقي مصدقي در سال 1347 در اين سمت مشغول خدمت بوده اند . با توجه به توسعه فعاليتهاي شركت تعداد افراد جوان و تحصيل كرده با استخدام اين شركت جديدالتاسيس در آمدند كه بنده نيز افتخار دارم در اين صنعت جوان و نوپا پذيرفته شدم .
با گسترش صنعت گاز و همچنين ارسال گاز استخراجي به كشور شوروي سابق در قبال ايجاد كارخانه ذوب آهن اصفهان بدست كارشناسان شوروي و همچنين توزيع گاز از نقاط مختلف كشور اولين پالايش گاز بنام بيدبلند در سال 1350 احداث شد تا تامين گاز طبيعي در خانواده ها و صنايع كشور را فراهم آورد و گاز توليدي را در مرز آستارا تحويل كشور شوروي داده شود.
در سال 1347 يك تكنسين جوان و تحصيل كرده كه مدارج كاري را از تكنسين پالايشگاههاي نفت آغاز نموده بود بعنوان مديرعامل جديد شركت ملي گاز انتخاب گرديد و اين شخص آقاي مهندس تقي مصدقي بود كه مدت حدود 10 سال مديريت شركت ملي گاز ايران را برعهده داشت و در زمان ايشان بود كه گاز توسعه و گسترش فزاينده را بخود ديد و كاركنان جديدي را به اين شركت جذب نمود.
مرحوم جناب مهندس تقي مصدقي سومين مديرعامل شركت ملي گاز ميباشند كه توسعه صنعت گاز بنام ايشان عجين شده است و كارمندان و كارگران زيادي در اين صنعت استخدام شدند و شركت ملي گاز راه توسعه و تعالي را در پيش گرفت .
بعد از انتخاب ايشان بعنوان مديرعامل ، شركت ملي گاز از زيرمجموعه شركت ملي نفت خارج گرديد و از شركت نفت منفك شده و بنام شركت ملي گاز و يكي از چهار شركت اصلي وزارت نفت فعلي بحساب آمده است .
در اوائل سال 1349 برنامه 20 ساله گاز كشور طي چهار دوره پنج ساله تدوين شد كه بنده نيز افتخار همكاري در اين پروژه 20 ساله را داشته ام .
بمنظور گازرساني به شهر و مناطق اصلي كشور و همچنين انتقال گاز كشور به شوروي سابق خط لوله هايي به قطر56 اينچ از بيدبلند به آستارا كشيده شده و در مسير اين خط شهرهاي مجاور اين خط لوله نيز از گاز طبيعي بهره مند مي گرديدند.
در همين رابطه با توجه به گسترش صنعت گاز نياز به كارشناسان خبره در اين زمينه ايجاد شد كه به همين نظور كارآموزان جديدالاستخدام جهت كارآموري به كشور شوروي سابق اعزام تا تجربيات خود را در صنعت گاز بكار برند.
در حال حاضر حدود 700 شهر بزرگ و 2000 روستا در كل كشور از نعمت گاز طبيعي استفاده مي كنند.
اكنون 30 شركت گازرساني ، 8 پالايشگاه گاز و 10 منطقه انتقال گاز شركت ملي گاز ايران را اداره مي نمايند.
در همين رابطه با توجه به افزايش كاركنان استخدامي ساختماني در خيابان دكتر مفتح خريداري شد و كاركنان به اين ساختمان 9 طبقه منتقل شدند و روبروي آن يك پاركينگ بمساحت 4928 متر مربع خريدار شد تا كاركنان اتومبيلهاي خود را در اين محل پارك نمايند كه تا اين تاريخ نيز مورد استفاده كاركنان شركت قرار دارد. و به همين ترتيب ساختمانهاي دوم و سوم و چهارم و پنجم و ششم و هفتم و هشتم نيز جهت كاركنان خريداري و در اختيار شركت قرار گرفت .
لازم بيادآوريست كه ساختمان مركزي شركت در خيابان دكتر مفتح در جريان پيروزي انقلاب اسلامي بعلت آتش سوزي بكلي سوخت و كليه سايت كامپيوتر و مدارك و اسناد شركت در جريان اين آتش سوزي از بين رفت .
در حال حاضر حدود 18000 پرسنل رسمي و حدود 32000 نيروي پيمانكاري اين شركت را راه اندازي مينمايند.
بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در سال 1357 و با توجه به تغييرات عمده در سطح مديريت شركت اولين كسي كه بعنوان مديرعامل شركت ملي گاز انتخاب شد مرحوم دكتر حسن مرشد بود كه پايه هاي صنعت گاز بعد از پيروزي انقلاب اسلامي را بنيان نهاد و مدت كوتاهي مديريت شركت را بعهده داشت .
كسي كه بعد از مرحوم دكتر حسن مرشد مديريت عامل را بعهده گرفت آقاي حسن سادات بودند كه ايشان هم مدت يكسال از تاريخ سال 1359 تا سال1360 در اين سمت باقي ماندند.
ششمين مديرعاملي كه عهده دار اين سمت در سالهاي 1360 و 1361 ميباشد آقاي مهندس جمشيد سرداري بودند كه ايشان نيز خدماتي در راه گسترش صنعت گاز انجام داده اند . بعد از مهندس جمشيدي سرداري آقاي مهندس محمد نراقي كه معاون مديرعامل شركت گاز بودند عهده دار اين سمت شد و بمدت 5 سال در اين شركت مدير عامل بوده و خدمات ارزنده اي در زمان تصدي ايشان نصيب شركت ملي گاز ايران گرديده است .
هشتمين مدير عامل شركت گاز كه مدت كوتاهي عهده دار اين سمت بودند آقاي محمد تولائي ميباشند بعد از ايشان آقاي مهندس مظفر جراحي بمدت 2 سال مديريت عامل را بعهده داشته اند . دهمين مديرعامل شركت گاز آقاي مهندس اسماعيل كراچيان ميباشد كه ايشان نيز بمدت دو سال از سال 1368 تا سال 1370 عهده دار اين سمت بوده اند.
يازدهمين مدير عامل شركت ملي گاز كه مدت 4 سال خدمت شايسته به اين صنعت نوپا داشته اند. جناب آقاي مهندس اسداد صالحي فروز ميباشند كه در زمان فعاليت ايشان شركتهاي گاز پارس جنوبي و وابسته در شركت تاسيس و مورد بهره برداري قرار گرفت .
دوازدهمين مدير عاملي كه باين سمت منصوب شد آقاي مهندس حمداله محمدنژاد ميباشد كه طولاتي ترين خدمت را در شركت گاز در اين سمت داشته اند زيرا كه ايشان از زيرمجموعه هاي شركت از پستهاي پايين ببالا را طي كرده و مزد زحمات خود را در اين صنعت بعنوان مدير عامل شركت ملي گاز دريافت نموده است و از سالهاي 1374 لغايت 1382 در اين سمت مشغول فعاليت بوده اند.
آقاي مهندس محمد ملاكي سيزدهمين مدير عامل شركت گاز بوده اند كه از وزارت نيرو به شركت ملي گاز آمدند و خدمات ارزنده اي نيز در شركت انجام داده اند.
چهاردهمين مدير عامل شركت ملي گاز آقاي مهندس سيدرضا كسائي زاده ميباشند كه از سال 1385 تا سال 1387 در اين سمت اشتغال داشته و در زمينه صنعت گاز خدماتي ارزش مندي ارائه داده است . بعد از خدمات آقاي مهندس كسائي زاده يكي از كاركنان با سابقه شركت ملي گاز كه از كارآموزي در صنعت به مديريت عامل شركت ملي گاز رسيد آقاي مهندس عزيزاله رمضاني ميباشد كه ايشان نيز مدارج مديريت را از پايين سمتهاي طي نموده و موفق گرديده اند بعنوان مدير عامل شركت ملي گاز ايران انتخاب گردند كه ايشان نيز بمدت 2 سال در اين سمت خدمت نموده اند.

دكتر شمسا در كنار مهندس اوجي، مديرعامل فعلي شركت ملي گاز ايران - سال 1389

پس از انتخابات دهمين دوره رياست محترم جمهوري آقاي مهندس جواد اوجي از مهرماه سال 1388 بعنوان مديرعامل شركت ملي گاز انتخاب گرديدند كه هم اكنون نيز اين سمت را عهده دار ميباشند.
در زمان فعاليت ايشان خدمات ارزنده به صنعت گاز ارائه شده است كه مهمترين آن ميتوان به احداث خط لوله گاز صلح به كشور پاكستان نام برد كه علاوه بر آن بهره برداري از فازهاي عمده پارس جنوبي نيز بايد با اين فعاليت اضافه نمود.
در خاتمه بايستي از همه كسانيكه در راه توسعه و گسترش صنعت گاز از آغاز تاكنون در اين صنعت فعاليت نموده اند قدرداني و سپاسگزاري گردد.


صفحه اصلي  |   درباره  |   نوشته‌ها  |   تصاوير  |   ویدیو  |   تماس  |   پيوندها
©2008 Shamsa.Ir